Kasutajatingimused

Ebaõigete andmete esitamise eest vastutab klient.
Registreerumiseks täidab isik veebilehel elektroonilise registrerimisvormi, valib endale kasutajanime ja parooli.
Klient on kohustatud oma parooli mitte avaldama kolmandatele isikutele.
Kliendi kõik isikuandmed on kaitstud seaduses ettenähtud korras.
Haldajal on õigus edastada postiteenuse osutajatele tellimuste täitmiseks vajalikke andmeid.